เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ย.60 เวลา 0800 รวมแถวกำลังพลและฝึกทบทวนวินัย นายทหารประทวน ลูกจ้างและพนักงานราชกา