เมื่อวันที่ 14 - 15 พ.ย.60 เวลา 0900 นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 61 ร่วมซักซ้อมย่อยพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาฯ ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สปท