เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60 เวลา 1300 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุม คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในการประกอบพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 61 ณ ห้องประชุม 112