เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ย.60 เวลา 1500 กำลังพล วทบ.ออกกำลังกายประจำสัปดาห์