เมื่อวันอังคารที่ 7 พ.ย.60 เวลา 1330 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมชี้แจงและสั่งการ นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ.ครั้งที่ 7/60 ณ ห้องประชุม 112