เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.60 เวลา 0900 ผบ.ชา และคณะอาจารย์ วทบ.เดินทางไปเยี่ยม พ.อ.พิทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า