เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.60 เวลา 1000 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริษัทนำเที่ยวในการเดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 16 มี.ค.61 ณ ห้องประชุม 112