เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย.60 นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เข้าพบ อจ.ที่ปรึกษา เพื่อจัดทำโครงร่างวิจัยฯ