เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย.60 เวลา 1430 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมเพื่อตอบข้อสังเกตุในการตรวจของ สตง. ณ ห้องประชุม 112