เมื่อวันพุธที่ 1 พ.ย.60 เวลา 1500 กำลังพลออกกำลังกายประจำสัปดาห์