เมื่อวันพุธที่ 1 พ.ย.2560 เวลา 0930 ผบ.วทบ.ให้การต้อนรับ จก.ยศ.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ห้องประชุมเสนาปฏิพัทธ์