เมื่อวันพุธที่ 1 พ.ย.60 เวลา 1030 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานของส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการใช้งบงานบริหารหน่วย งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 112