เมื่อวันอังคารที่ 31 ต.ค.60 เวลา 1300 ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีเข้ารับฟังการบรรยายธรรม โดยนิมนต์ พระครูวิโรจน์ ธรรมาจารย์ เจ้าอาวาส วัดพุมุล จว.ก.จ.ในห้วข้อ "การใช้หลักธรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา" ณ หอประชุมกิตติเสนา