เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ต.ค.60 เวลา 1000 จก.ยศ.ทบ.กรุณาให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ในหัวข้อ "การพัฒนาการฝึกและศึกษาของ ทบ." ณ ห้องเรียน 210