เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.60 เวลา 0900 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานประชุมการทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112