เมื่อวันพุธที่ 25 ต.ค.60 เวลา 1300 ผบ.วทบ.สั่งการรวมแถวกำลังพลเพื่อร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.และพัฒนาหน่วย