เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค.60 เวลา 1330 ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมกำหนดการเดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคตะวันตก ของ หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112