เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค.60 ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีไหว้ครู ของหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 63 ณ หอประชุมกิตติเสนา