เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค.60 เวลา 0830 จก.ยศ.ทบ.ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 63 ณ หอประชุมกิตติเสนา