เมื่อวันพุธที่ 11 ต.ค.60 เวลา 0700 พล.ต.ธีระพงษ์ เย็นอุทก ผบ.วทบ. ได้กรุณาให้เกียรติร่วมงานสถาปนา พล.ม.2 รอ. ครบรอบปีที่ 38 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. โดยมี พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี ผบ.พล.ม.2 รอ.ให้การต้อนรับ