เมื่อวันพุธที่ 11 ต.ค.60 เวลา 0900 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมชี้แจงและสั่งการ นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ.ครั้งที่ 6/60 ณ ห้องประชุม 112