เมื่อวันอังคารที่ 10 ต.ค.60 เวลา 1300 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานประชุมกำหนดการเตรียมการเยี่ยมชมสาธิตอาวุธ ของหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112