เมื่อวันอังคารที่ 10 ต.ค.60 เวลา 0800 รวมแถวกำลังพลฝึกทบทวนวินัย นายทหารประทวนและพนักงานราชการ