เมื่อวันอังคารที่ 10 ต.ค.60 เวลา 1000 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานประชุมหารือระหว่าง หน.ศูนย์ภาษา ฯ และทีม อจ.ผู้สอนภาษาอังกฤษ สำหรับนศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.เพื่อหารือในการปรับการจัดการเรียนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ณ ห้อง 202