ผบ.ชา และกำลังพล วทบ.เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี ในวันอังคารที่ 10 ต.ค.60