เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.60 เวลา 1400 ผบ.ชา , คณะอาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์ จว.ป.ข.