ภาพกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ รร.สวนบวกหาด จว.พ.บ.ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60