เมื่อวันพุธที่ 4 ต.ค.50 เวลา 1500 กำลังพลรวมแถวออกกำลังกายประจำสัปดาห์