เมื่อวันพุธที่ 4 ต.ค.60 เวลา 1300 ผบ.วทบ.พบปะ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องเรียน 210