เมื่อวันอังคารที่ 3 ต.ค.60 เวลา 1400 ผบ.วทบ.มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล ณ ห้องประชุม 112