เมื่อวันอังคารที่ 3 ต.ค.60 พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ และการบังคับบัญชา ผบ.วทบ.