เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ต.ค.60 เวลา 0930 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานประชุมทำผังความเชื่อมโยงเนื้อหาสาระวิชาในหลักสูตรและแผนการเชิญอาจารย์ภายนอก ของหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112