เมื่อวันพุธที่ 27 ก.ย.60 เวลา 0930 รอง.ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112