เมื่อวันพุธที่ 27 ก.ย.60 เวลา 0800 นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 สังกัด ทบ.เข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการศึกษา ฯ