เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.ย.60 เวลา 0700 นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561