พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 26 ก.ย.60