เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ก.ย.60 เวลา 0930 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112