เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 เวลา 1500 ผบ.วทบ.ให้ความกรุณาตรวจความพร้อม และแผนการบรรทุก สป.ในการเตรียมจัด ทก.ฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ณ ค่ายศรีพัชรินทร มทบ.23 จว.ข.ก.