เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 เวลา 0900 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมทบทวนการปฏิบัติหลังการเดินทางไปดูงานและศึกษาสภาวะแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้วง 24 - 30 ก.ค.60 ของหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องประชุม 112