เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 เวลา 0800 คณะ ผบ.ชา , คณาจารย์ และข้าราชการกำลังพล วทบ.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.60 โดยเรียนเชิญ จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานพิธี ฯ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.