เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10ส.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.ฉกาจ ฯ ผู้แทน วทบ.กรรมการร่วมพิจารณาระบบจำลองยุทธ ฯ รับฟังการนำเสนอจากบริษัท Rheinmetall electronics สาธิตระบบจำลองยุทธ์ทางทหาร ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(1) เป็นประธานและสาธิตระบบฯห้องเรียน 2 อาคารประภาสโยธิน โดยมี จก.ยศ.ทบ.และ เสธ.ยศ.ทบ. เข้าร่วมชมการสาธิต ฯ