เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.60 เวลา 1330 ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีรับมอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง จาก บจก.ข้าวราชา ซึ่งมอบให้กับ วทบ.ณ ตึกกิตติเสนา วทบ.