เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.60 เวลา 1030 ผบ.วทบ.และคณะกรรมการการศึกษา วทบ.เข้าร่วมประชุมสภาการศึกษา ยศ.ทบ. ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานการประชุม ฯ