พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล และร่วมกันลำเลียงอุปกรณ์ สำหรับจัดเตรียมเพาะต้นดาวเรือง ในวันพุธที่ 9 ส.ค.60