เมื่อวันพุธที่ 9 ส.ค.60 เวลา 1000 คณะ ผบ.ชา , แม่บ้าน วทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพล เดินทางไปจัดกิจกรรมพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุอาพาธ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องพุทธรักษา อาคารมูลนิธิ รพ.สงฆ์