พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 8 ส.ค.60