เมื่อวันอังคารที่ 8 ส.ค.60 ผบ.วทบ. และข้าราชการกำลังพล วทบ.เข้าร่วมพิธีวันสถาปนา ยศ.ทบ.ครบรอบปีที่ 122 โดยมี ผบ.ทบ.กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธี ฯ