เมื่อวันจันทร์ที่ 7ส.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.ฉกาจ ฯ และ พ.อ.ชนะชัย ฯ เป็นผู้แทน วทบ.ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบจำลองยุทธ์ของบริษัท datagate โดยมี รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.เป็นประธาน และเวลา 1430 จก.ยศ.ทบ. , รองจก.ยศ.ทบ. , เสธ ยศ.ทบ. ,ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.เข้าร่วมรับฟัง ฯ