เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ส.ค.60 เวลา 1330 คณะ ผบ.ชา และ อจ. เข้ารับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ ทบ.ของคณะกรรมการ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ต่อ ผบ.วทบ. ณ ห้องเรียน 210