เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ส.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.ฉกาจ ฯ เป็นผู้แทน วทบ./กรรมการพิจารณาระบบจำลองยุทธนำเสนอโดยบริษัท Poly Technologies inc. สาธิตระบบจำลองยุทธ์ทางทหาร ครั้งที่ 2 ณ ห้องเรียน 2 อาคารประภาสโยธิน โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.ร่วมสังเกตการณ์